ALPHA SERVICE

TAKMÅLNING

TAKMÅLNING

    Takmålningen genomförs med två lager akrylbaserad färg och hjälper till att förebygga fukt, alger och påväxt.
   Vi ger garanti på vårt arbete i upp till 10 år och vi erbjuder en efterkontroll om 2-4 år.