fbpx

Integritetspolicy 

 

Senast uppdaterad 10-Juli-2023

Gäller från 10-Juli-2023

Denna integritetspolicy beskriver policyn för Alpha Service AB 2023 © Orgnummer: 559261- 4977,  Marknadsgatan 8, Sverige, e-post: [email protected], Telefon: 0722684884, gällande insamling, användning och delning av din information när du använder vår webbplats ( https://alphaservice.se ). (”Tjänsten”). Genom att använda eller få tillgång till Tjänsten samtycker du till insamling, användning och delning av din information i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till detta, vänligen använd inte eller få tillgång till Tjänsten.

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan föregående meddelande till dig och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn på Tjänsten. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publicerats på Tjänsten och din fortsatta användning av Tjänsten efter denna tidpunkt innebär att du accepterar den reviderade integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

 1. INFORMATION VI SAMLAR IN:Vi kommer att samla in och behandla följande personuppgifter om dig:
  1. Namn
  2. E-post
  3. Mobil
  4. Adress
  5. Arbetsadress
 2. HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION:Vi kommer att använda informationen som vi samlar in om dig för följande ändamål:
  1. Marknadsföring / Reklam
  2. Insamling av kundfeedback
  3. Support
  4. Användare till användarkommentarer
  Om vi vill använda din information för något annat ändamålå kommer vi att be om ditt samtycke och använda din information endast efter att ha fått ditt samtycke och då endast för det ändamål som du ger samtycke för, såvida vi inte är skyldiga att göra annat enligt lag.
 3. HUR VI DELAR DIN INFORMATION:Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till någon tredje part utan att inhämta ditt samtycke, förutom i begränsade fall som beskrivs nedan:
  1. Annonsservice
  2. Marknadsföringsbyråer
  3. Analys
  Vi kräver att sådana tredje parter använder de personuppgifter som vi överför till dem endast för det ändamål för vilket de överfördes och inte behåller dem längre än vad som krävs för att uppfylla det angivna ändamålet.Vi kan också lämna ut dina personuppgifter för följande: (1) för att följa gällande lag, förordning, domstolsbeslut eller annan rättslig process; (2) för att verkställa dina avtal med oss, inklusive denna integritetspolicy; eller (3) för att svara på anspråk att din användning av Tjänsten bryter mot tredje parts rättigheter. Om Tjänsten eller vårt företag slås samman eller förvärvas av ett annat företag kommer din information att vara en av de tillgångar som överförs till den nya ägaren.
 4. BEVARANDE AV DIN INFORMATION:Vi kommer att behålla dina personuppgifter hos oss i 90 dagar till 2 år efter att användare avslutat sina konton eller så länge vi behöver det för att uppfylla de ändamål för vilka det samlades in som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi kan behöva behålla viss information längre tid, såsom arkivering / rapportering enligt gällande lag eller av andra legitima skäl som verkställighet av rättsliga rättigheter, bedrägeribekämpning etc. Återstående anonym information och aggregerad information, som varken identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras på obestämd tid.
 5. DINA RÄTTIGHETER:Beroende på vilken lag som gäller kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot den aktiva behandlingen av dina uppgifter, be oss dela (porta) dina personuppgifter till en annan enhet, återkalla eventuellt samtycke du gett oss för att behandla dina uppgifter, en rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet och andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämpliga lagar. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på [email protected]. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.

Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla de nödvändiga personuppgifterna eller återkallar samtycket för att behandla dem för de nödvändiga ändamålen kanske du inte kan få tillgång till eller använda de tjänster för vilka din information efterfrågades.

 1. SÄKERHET:Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Vi kan dock inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information du överför till oss och du gör det på egen risk.
 2. TREDJE PARTS LÄNKAR OCH ANVÄNDNING AV DIN INFORMATION:Vår Tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Denna integritetspolicy behandlar inte integritetspolicyn och andra metoder för någon tredje part, inklusive någon tredje part som driver någon webbplats eller tjänst som kan vara tillgänglig via en länk i Tjänsten. Vi rekommenderar starkt att du granskar integritets

policyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyer eller metoder för några tredje parts webbplatser eller tjänster.

Google AdWords, Bing 

Alpha Service AB använder Google AdWords och Bing cookies för att mäta och utvärdera effektiviteten av vår digitala marknadsföring.
Vi använder även Google Analytics och Google Tag Manager för att analysera användningen av våra webbsidor. Google Analytics genererar statistik och annan information om webbsidebesök med hjälp av cookies som lagras på användarens dator. Informationen som genereras i samband med våra webbsidor används för att skapa rapporter om beteende vid besök på webbsidan. Google sparar och använder data. Googles sekretesspolicy hittar du på: http://www.google.com/privacypolicy.html

KLAGOMÅL / DATASKYDDSOMBUD:

Om du har några frågor eller bekymmer om behandlingen av din information som finns tillgänglig hos oss kan du mejla vårt klagomålsombud på Sweden Proffs service, Sibeliusgången 24, e-post: [email protected]. Vi kommer att behandla dina problem i enlighet med tillämplig lag.